EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Nikolsburg-Synagogen und das Judenviertel (Mikulov-synagogy a židovská čtvrť)

Beschreibung: rabín Mordechaj ben Abraham Benet
Rabín Mordechaj ben Abraham Benet, zvaný také Markus Benedikt, narodil se v r.1753 v uherském Csurgó (cca 50 km jižně od jezera Balaton), do Mikulova přišel však již v útlém dětství. Studoval v Německu a v Praze, po působení na různých místech byl v r.1789 ustanoven rabínem v Mikulově a současně moravským zemským rabínem. Pozvedl úrověň již tak proslulé mikulovské ješivy, byl odpůrcem reformních snah, zejména neschvaloval užívání němčiny v liturgii. Zemřel v r.1829 v Karlových Varech, kde pobýval na léčení. Předcházela jej pověst zázračného rabína.

Datum:

Autor: H.Gold, Die Juden und die Judengeschichte Mährens in Vergangenheit und Gegenwart
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 29.6.2008


Beschreibung: Náhrobek rabína Mordechaje ben Abrahama Beneta
Epitaf na náhrobku tohoto významného moravského zemského rabína je velice dlouhý a květnatý, jeho překlad zní asi takto:

Vznešený člověk, Kníže Zákona, nejvznešenější pastýř, kníže mezi knížaty ducha, obdivuhodný ve své spravedlnosti a zbožnosti, rabín všech dítek Izraele zde v exilu, spolutvůrce Talmudu učitel a rabín
Mordechaj Benet,
památka spravedlivých a posvěcených nám budiž požehnáním.
Kolik dobroty skrývá tady v hlíně tento hrob!
Vůdce čeledí Izraele, převzácný úhelný kámen!
Oči všech se rosí slzami, pro porážku a rozbití dcery našeho lidu, neboť odňata jest z hlavy jeho koruna síly jeho.
Nádhera jeho Jasu potemněla pod náporem nemoci,
až se jeho rozkošná a přečistá duše navrátila ke svému Zdroji.
Pětasedmdesát let mu bylo
a přesto stále svěží, jeho zrak stále plničký jiskry. Vychoval bezpočet žáků a šířil Nauku, ale na sklonku života došlo z úradku Vznešeného k nečekaném obratu,
takže musel odcestovat do města Karlovy Vary, aby tam popíjel pramenitých vod
a tam si z nadoblačných výšin vyžádali jeho čistou duši čtvrtého dne po sobotě dne 13. av roku 5589 (tj. středa 12.8.1829) nás k velikému zármutku a žalu opustil a naše duše se naplnily hořem, protože následujícího dne byl pohřben poblíž města Hroznětína. Nicméně později 7.adaru 5590 (tj.úterý 2.3.1830), ho na základě svolení Knížat Nauky* jeho synové vyzdvihli z jeho hrobu a přenesli sem k nám,
aby byl uložen ke hrobům své vzácné rodiny s velikou slávou, slavnostně a přec přehořce oplakán a to prvního dne po sobotě 12. adaru 5590 (tj.neděle 7.3.1830). To je příběh spolutvůrce Talmudu, knížete mezi knížaty ducha, rabína všech dítek Izraele v exilu, klenotu své generace, výjimečného uprostřed svého lidu, budiž čest jeho svatému jménu, učitele a rabína Mordechaje Beneta,
který byl přes čtyři desítky let naším věrným pastýřem, předsedou rabínského soudu a učencem ješivy naší svaté mikulovské obce i celé krajiny.
Nechť je jeho duše vevázána do Svazku věčného života.

*židovské pohřební rituály obvykle nedovolují přemísťování ostatků zemřelého po pohřbu. Ve zvláštních případech může o výjimce rozhodnout shromáždění duchovních autorit.

překlad hebrejského textu Kešet, Jaroslav A.Haidler, časové určení autor
Datum: 2004

Autor: web.Keshet
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 29.6.2008


Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist