EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Kremsier-Synagoge (Kroměříž-synagoga)

Beschreibung: Kroměříž-interiér synagogy
Slovo synagoga (synagogein=hromažďování) je řeckého původu, hebrejština používá slov bejt ha-kneset (dům shromáždění, výraz i pro sněmovnu, parlament) v jazyce jidiš a německy se říkalo templ. Snímek zachycuje na východ směrovaný aron ha-kodeš (schrána na tóru, oltář), amud (dosl.sloup, pult odkud je řízena bohoslužba) a nezbytnou rekvizitu lampu ner tamid (věčné světlo). Aron je obvykle zakryt parochetem (ozdobný závěs, opona). Nejdůležitější a nejcenější předmět je sefer tóra (svitek tóry), ze které je o šábesu (sobota) čtena sidra (týdení úsek tóry). Tóra sama je ukládána do meílu (pláštíku), při jejím nesení zbožní Židé povstávají, uklánějí se a na znamení úcty meíl líbají. K bohoslužbě není nutně zapotřebí přítomnosti rabína, postačí školený chazan (kantor), popř. kdokoliv z dospělých mužů, který předčítá z tóry. Bohoslužba se nemá konat pokud není naplněn tzv.ninjan (dosl.počet), přítomnost alespoň 10 dospělých můžů starších věku bar micva tj.13 let. V některých sekulárních obcích byl tento počet někdy naplňován za cenu placených osob. Pro ženy byl vyhražen ezrat našim (dosl.ženský dvůr, ženská galerie). V synagogách postavených po polovině 19.století se sloužily bohoslužby v reformním ritu a lavice pro muže byly uspořádány podobně jako v kostelích, odpadla tedy bima, či almemor (řečniště).

Šema Jisra´el adonaj elohejnu adonaj echad. Baruch šem kevod malchuto le´olam va´ed.
Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jeden. Požehnané je jméno království Jeho na věky věků.
(zvolání Šema, základní modlitba židovského věřícího)

Datum: před 1929

Autor: H.Gold, Die Juden und die Judengeschichte Mährens in Vergangenheit und Gegenwart
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 26.1.2008
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist