EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Blowitz-Synagoge (Blovice-synagoga)

Beschreibung: Blovice-interiér synagogy
Samo slovo synagoga pochází z řečtiny, hebrejština užívá slov bejt ha-kneset (dům shromáždění, výraz i pro sněmovnu, parlament), v jazyce jidiš se říkalo templ. Na snímku lze spatřit aron ha-kodeš (schrána na tóru, oltář) orientovaný zpravidla (i v Blovicích) na východ, je zakrýván parochetem (ozdobný závěs), na snímku odhrnut, lze vidět svitek tóry. V horní části lze spatřit korunu (keter), symbol moudrosti a znalosti tóry. Antické sloupky po stranáh mají připomínat Židům zaniklý jeruzalémský Chrám. K dalším nezbytným rekvizitám patří lampa ner tamid (věčné světlo), amud (dosl.sloup) pult odkud je řízena bohoslužba. Nejcenější a nejdůležitější předmět je sefer tóra (svitek tóry), je obvykle halena do meílu (pláštík), při jejím nesení zbožní Židé povstanou, uklánějí se a na znamení úcty meíl líbají. K bohoslužbě není nutná přítomnost rabína, postačí i školený chazan (kantor), popř.kdokoliv z dospělých členů obce, který o šábesu (sobota) předčítá z bimy, či almemoru (řečniště) sidru (týdení úsek z tóry). Pro ženy byla vyhrazena ezrat našim (ženská gelerie).

Šema Jisra´el adonaj elohejnu adonaj echad. Baruch šem kevod malchuto le´olam va´ed.
Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jeden. Požehnané je jméno království Jeho na věky věků.
(zvolání Šema, základní modlitba židovského věřícího)

Datum: před 1934

Autor: H.Gold, Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 30.12.2007
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist