EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
der Vorige  der Nächste  
Dürrmaul-Synagoge (Drmoul-synagoga)

Beschreibung: Drmoul-synagoga
Poblíž synagogy stál také obecní dům židovské náboženské obce a cheder (škola). Židovské obce již od dávných dob dbaly, aby se i dětem z nejchudších rodin dostalo vzdělání. V dobách, kdy v křesťanské společnosti převládala negramotnost, téměř každý Žid ovládal čtení a psaní v liturgické hebrejštině, jako hovorový jazyk byl užíván jidiš mající základ v němčině, ale obsahoval i slovanská a jiná slova, v psané formě byl alef-bejtem, tj.hebrejskými znaky.
Nicméně vzdělávání židovských dětí od 6 do 12 let mělo i své horší stránky, vyučovalo se v nevhodných prostorách, pomůckami byly jen hebrejský slabikář, pisátko, břidlicová tabulka. Vyučování probíhalo od 8. do 12. a pak od 13.do 17.hod, letní prázdniny křesťanských kamarádů židovské děti neznaly, nevyučovalo se jen v pátek odpoledne a v sobotu, kdy zase musely děti na bohoslužby do synagogy, neděle byla všední den...
S nástupem josefinských reforem a židovského osvícenství (haskaly) pak od konce 18.století hovořili Židé běžnou místní němčinou.

Datum: před 1938

Autor: R.Švandrlík, Historie Židů v Mariánských Lázních
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 3.11.2007


Beschreibung: Místo kde stávala synagoga
Synagoga stávala téměř v bezprostředním sousedství kostelíka sv. Josefa, ten byl však postaven až v r.1924. Místo, kde stávala synagoga je vpravo od kostelíka v místech, kde dnes rostou okrasné dřeviny.

Datum: 2007

Autor: Pavel Frýda
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 3.11.2007


Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist