EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Tachau-Synagoge (Tachov-synagoga)

Beschreibung: Interiér synagogy
Barokní dřevěný aron ha-kodeš (schrána na tóru, oltář) bohatě členěné řezbářské dílo z 18.století, stával na tradiční východní straně synagogy, byl do nové synagogy v Tachově přemístěn ze zrušené synagogy z Nového Sedliště. Podle obecní knihy jej nechal zhotovit na své náklady souvěrec Samuel Bloch, podle pověsti se však jednalo o upravený oltář ze zrušeného kláštera v Kladrubech. Na snímku lze spatřit visící lampu ner tamid (věčné světlo) a amud (dosl.sloup, pult odkud je řízena bohoslužba). Schrána je obvykle zakrývána parochetem (ozdobnou oponou), uvnitř je uchováván nejdůležitější a nejcenější předmět sefer tóra (svitek tóry). Tóra je halena do meílu (pláštíku), při jejím nesení zbožní Židé v úctě povstanou, uklánějí se a meíl líbají. K bohoslužbě nutně není zapotřebí přítomnost rabína, postačí i školený chazan (kantor), popř. kdokoliv z dospělých mužů, který o šábesu (sobota) předčítá sidru (týdení úsek tóry). Bohoslužba se nemá konat pokud není naplněn tzv.ninjan, dosl.počet tj. přítomnost alespoň 10 mužů starších věku bar micva tj.13 let. Bima, či almemor (řečniště) v tachovské synagoze chyběla, bohoslužby byly slouženy v reformním ritu, lavice pro věřící muže byly uspořádány podobně jako v kostelích křesťanů, ezrat našim (galerie pro ženy) však byla zachována. Na parochetu lze špatně, ale přeci jen vidět zobrazení dvou lvů a koruny. Koruna (keter) je symbol moudrosti a znalosti tóry, lvi (ari) znázorňují čeleď Juda, symbolizují věrnost zásadám judaizmu. Celý výjev tedy neznamená touhu Židů po světovládě, jak zní hloupé a především zlomyslné antisemitské výklady.

Šema Jisra´el adonaj elohejnu adonaj echad. Baruch šem kevod malchuto le´olam va´ed.
Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jeden. Požehnané je jméno království Jeho na věky věků.
(zvolání Šema, základní modlitba židovského věřícího)Datum: před 1933

Autor: H.Gold, Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 28.5.2007
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist