EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
der Vorige  der Nächste  
Pilský rybník (Pilský rybník)

Beschreibung: Protektorátní česko-moravská hranice

1. Zajímavosti z územní správy v českých zemích od vytváření krajů

K ustanovovávání krajů v českých zemích došlo v období kdy se zakládala královská města - tedy ve 13tém století.

Kraje tehdy nahradily soustavu správních hradů - či spíše hradiš včele se správci - původně vojenskými úředníky - jejichž úřad se později stal dědičným.

Kraje byly vymezovány patrně za účelem upevnění postavení panovníka v zemi a patrně částečně i jako výraz jisté samosprávy. V čele krajů byl nejprve krajský poprávce - později krajští hejtmané - při krajích byly rovněž ustanovovány krajské sněmy - takzvané sněmíky.

Postavení krajů - i úředníků se postupně měnilo - k výraznému institucionálnímu upevnění krajů došlo za tereziánských a josefínských reforem.

Nemalé změny pak přinesl revoluční rok 1848. Kromě toho - že byla ustanovena další nižší územně správní jednotka - politické okresy - zcela se změnila územní struktura krajů.

Malé historické kraje byly zrušeny - a například na Moravě byly zřízeny pouze dva kraje - Brněnský a Olomoucký. Tyto velké kraje pak řídila krajská vláda v jejímž čele stál president krajské vlády.

V roce 1855 byla ovšem správní struktura vrácena zpět k takzavaným malým krajům. Soustava krajů byla zrušena po vzniku republiky.

2. Protektorátní česko-moravská hranice

Rok 1939

Zásadní změnu pak přinesl rok 1939, kdy byl zřízen Protektorát Čechy a Morava.

Jednak byla po staletích posunuta historická hranice mezi Čechami a Moravou od Žďáru k Přibyslavi

- a dále byla zřízena dvojí administrativa .- jedna pro německé státní příslušníky - druhá pro státní příslušníky protektorátu. V rámci německé správy bylo území rozčleněno na "Oberlandráty" - pru účely české správy zůstalo zachováno členění na okresy - a dále rovněž zůstaly v působnosti zemské úřady.


Datum:

Beigetragen: Jan TomášekEingegeben: 29.6.2021

Processing time: 13 msec.
IP address = 3.236.223.106
desktop version