EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Brünn-Neuer Tempel (Brno-Nová synagoga)

Beschreibung: Brno-interiér Nové synagogy
Na snímku lze spatřit uprostřed zajímavého interiéru brněnské Nové synagogy aron ha-kodeš (schrána na tóru, oltář) i zde orientovaný tradičně na východ, další nezbytnou rekvizitou je visící lampa ner tamid (věčné světlo). Nad schránou na tóru lze ve svatozáři spatřit aseret ha-dibrot (desky úmluvy, desatero). Antické sloupy mají Židům připomínat zaniklý jeruzalémský Chrám. Nejdůležitější a nejcenější předmět je sefer tóra (svitek tóry) ze které je čteno z bimy, či almemoru (řečniště, ohraničené kovaným zábradlím). Tóra je ukládána do meílu (pláštíku), zbožní Židé při nesení tóry povstávají a na znamení úcty meíl líbají. K bohoslužbě není nutně zapotřebí rabína, postačí i školený chazan (kantor), popř.kdokoliv z dospělých členů obce, který o šábesu (sobota) předčítá sidru (týdení úsek tóry). Bohoslužba se nemá konat pokud není naplněn tzv.ninjan (dosl.počet), přítomnost alespoň 10 dospělých můžů starších věku bar micva tj.13 let. Po stranách lze spatřit ženskou galerii (ezrat našim).

Šema Jisra´el adonaj elohejnu adonaj echad. Baruch šem kevod malchuto le´olam va´ed.
Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jeden. Požehnané je jméno království Jeho na věky věků.
(zvolání Šema, základní modlitba židovského věřícího)Datum: před 1929

Autor: H.Gold, Die Juden und die Judengeschichte Mährens in Vergangenheit und Gegenwart
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 27.10.2010


Beschreibung: Nová synagoga-interiér
Snímek není datován, ale zřejmě se bude jednat o stav interieru synagogy před demolicí. Pohled od východní strany k západu ke vchodu do synagogy.

Datum: před 1985

Autor: J.Kratochvíl, Židovská Morava
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 27.10.2010


Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist