EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Zwetbau (Svatobor) - Z historie kostela

Beigetragen: Jan Kruliš, Praha

Kostel Nanebevzetí P. Marie býval obklopený hřbitovem, do jehož zdi by a symetricky zapojena i fara a kostnice. Původní kostel byl založen oseckým klášterem v pol. 14. století. Zřícenina dnešní stavby je pozůstatkem kostela postaveného v l. 1729-32 podle plánů Fr. M. Kaňky z doby po r. 1725 nákladem Černínů. Rekonstruován byl v r. 1931. Kostel je jednolodní, s užším odbélníkovým presbytářem ukončným polokruhově a se čtvercovými sakristiemi po stranách. Průčelí je trojosé patrové, s převýšenou partií přízemí a středním rizalitem, vyvrcholeným hranolovou věží s kdysi cibulovou bání. Průčelí je členěno soustavou pilastrů a lizénových rámců, nikami a vpadlými poli. Portál a okna jsou obdélníková v rámci s uchy a se segmentovou a stříškovou římsou. Boční fasády člení v přízemí lizény, v patře lizénové rámce, okna obdélníková se segmentovým záklenkem a obdélníkovými portály v rámci s uchy, se supraportou ukončenou římsou proloženou segmentem. Krytina kostela bývala šindelová. Presbytář míval valenou klenbu s lunetami a v závěru konchu s lunetami. Loď se zaoblenými nárožími bývala sklenuta poli valené klenby s lunetami, oddělenými valenými pásy, sbíhajícími na pilastry, mezi něž byly rozpjaty ploché oblouky arkád.
Oltáře v kostele byly současné s jeho stavbou. Na hlavním oltáři se nacházela Madona ze 16. století. Boční oltáře sv. Ludvíka a Terezie z r. 1767 měly sochařskou výzdobu patrně od K. Waitzmanna. Kazatelna byla vyzdobena obrazy J. Kramolína, křtitelnice pocházela z r. 1757, starří varhany byly přestavěny v r. 1762. Zpovědnice se sochami sv. Anny a P. Marie byla dílem J. Wildta z konce 18. století. Po zrušení kostela byla údajně část barokního zařízení umístěna do kostela sv. Kříže v Rybářích.
Fara byla rovněž stavěna současně s kostelem. Byla obdélníková, na straně ke kostelu přízemní, směrem k obci patrová. V přízemí i patře byla členěná lizénami a lizénovými rámci a obdélníkovými okny v rámci s uchy. Prostory v přízemí byly sklenuty valeně s lunetami, v patře byly stropy s fabionem. Střecha byla obdobně jako na kostele šindelová.
Pramen:
Z.Wirth a kol., Umělecké památky Čech, Nakladatelství ČSAV, Praha, 1957
E. Poche a kol., Umělecké památky Čech P/Š, Academia, Praha 1980

Eingegeben: 22.1.2007Kommentar und weitere Informationen


Kein Datensatz

 Kommentar und weitere Informationen
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 59 do následujícího políčka:

   

Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist