EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Libochowitz-Synagoge (Libochovice-synagoga)

Beschreibung: Libochovice-interiér synagogy
Na snímku lze spatřit klasicistní aron ha-kodeš (schrána na tóru, oltář) z r.1835, zde býval tradičně orientovaný na východ. Antické sloupy po stranách mají Židům připomínat zaniklý jeruzalémský Chrám z kterého zbyla pouze Západní zeď (hebr.Ha-kotel ha-ma´aravi) křesťany zvaná Zdí nářků, pro vroucné a slzavé prosby Židů u tohoto nejsvětějšího místa judaizmu. Visí zde i další nezbytná rekvizita-lampa ner tamid (věčné světlo). Schrána bývá obvykle zakryta parochetem (ozdobný závěs, opona), v libochovické synagoze však dřevěnými vrátky. Nahoře lze ještě spatřit velikou korunu (keter) symbol moudrosti a znalosti tóry, pod ní aseret ha-dibrot (desky úmluvy, desatero). Jsou vidět i nejdůležitější a nejcenější předměty-sefer tóra (svitky tóry) ze které je čteno z bimy, či almemoru (řečniště ohraničené zábradlím). Tóra se navíjí na dvě dřevěné tyče acej chajim (stromy života) a je ukládána do meílu (pláštíku), zbožní Židé při nesení tóry povstávají a na znamení úcty meíl líbají. K bohoslužbě není nutně zapotřebí rabína, postačí i školený chazan (kantor), popř.kdokoliv z dospělých členů obce, který o šábesu (sobota) předčítá sidru (týdení úsek tóry). Bohoslužba se nemá konat pokud není naplněn tzv.ninjan (dosl.počet), přítomnost alespoň 10 dospělých můžů starších věku bar micva tj.13 let.Datum: před 1939

Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 4.8.2010


Beschreibung: Libochovice-interier synagogy
Devastovaný interiér synagogy těsně před zbořením.

Šema Jisra´el adonaj elohejnu adonaj echad. Baruch šem kevod malchuto le´olam va´ed.
Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jeden. Požehnané je jméno království Jeho na věky věků.
(zvolání Šema, základní modlitba židovského věřícího)

Datum: před 1980

Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 4.8.2010


Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist