EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
Taus-Synagoge (Domažlice-synagoga)

Beschreibung: Stéla s hexagramem
Davidova hvězda (magem David, doslova štít Davidův) je na židovských hřbitovech poměrně hojným symbolem. Není starým symbolem, je užívána od 16.století jako magický a protektivní znak, její vznik je obvykle spojován s pražským Židovskýn městem. Obecného rozšíření se jí dostalo až v 19.století jako symbolu sionizmu. Daleko starším symbolem je menora (sedmiramenný svícen), znak židovstva, dnes i státní znak Izraele. Vedle hexagramu je vidět úvodní pohřební formule znaky P.N. (Pe Nun), zkratka za hebrejská slova po nitman, tj.zde je uložen(a). Na stéle uprostřed v oválném rámečku je patrných pět hebrejských znaků tzv. tanceva, T.N.C.B.H. (čteme zprava jako Tav Nun Cade Bejt He), tradiční židovská závěrečná pohřební formule, zkratka za hebr.slova tehi nišmato crura bi-cror ha-chajim tj. Nech je jeho (její)duše vevázána do Svazku věčného života.

Datum: 2010

Autor: Pavel Frýda
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 10.5.2010