EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Reichenberg-Synagoge (Liberec-synagoga)

Beschreibung: Interiér hřbitovní obřadní síně
Původní podoba interiéru obřadní síně.
Velký nápis uprostřed praví: "Duše člověka jest svíce H-spodinova"*. Jedná se o citát z Knihy Přísloví, kap.20.27.
Zbožní Židé jméno B-ží zbytečně nevyslovují a ani jej z úcty celé nepíší, autor tento zvyk respektuje.
Pohřby zajišťoval tradiční pohřební spolek Chevra kadiša (hebr.svaté bratrstvo). Spolek tvoří nejváženější muži židovské obce, zajišťují nejen pohřby souvěrců, ale věnují se i dobročinnosti a návštěvám nemocných. Podle židovské tradice nesmí zemřelý zůstat v domě smutku, členové Chevra kadiša bdí a modlí se u zemřelého v obřadní síni, či márnici a provádějí rituální omytí těla k dosažení rituální čistoty (tahara). Náhrobek (eben zichron, hebr.kámen vzpomínek) se na hrobě vztyčuje při prvním výročí úmrtí (v jidiš járcajt), při dalších těchto výročích provádějí členové Chevra kadiša modlitby u hrobu, tuto službu si někteří zbožní Židé předplácejí za života formou příspěvku do pokladny spolku.
I nejbohatší Židé bývali pohřbíváni celkem prostě v bílém rubáši bez kapes (s sebou nevezmeš si ničeho), v prosté borové rakvi, šperky a květiny nejsou židovskými pohřebními rituály povoleny. Přemisťování ostatků je hrubým přečinem proti zásadám judaizmu. Do rakve byla zpravidla přidávána hrst zeminy z Erec Jisrael (země Izraelské), symbolizovala se tak touha po návratu do země předků, tak jak zpívají Židé v písni Hatikvah (hebr.Naděje, dnes hymna státu Izrael).

Tak dlouho, tak hluboko v srdci
duše Žida touží
a směrem k východu
oko hledí k Siónu
Naše naděje se ještě neztratila
ta naděje dvou tisíc let -
být svobodným lidem v naší zemi
v té zemi Siónu a Jeruzaléma.

*překlad hebrejského textu sl.Shira, Izrael

Datum: okolo 1910

Autor: H.Gold, Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangheit und Gegenwart
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 31.7.2009


Beschreibung: Památník obětem šoa z Liberce
Památník obětem šoa* z Liberce byl zřízen v zrekonstruované obřadní síni libereckého židovského hřbitova v r.2008. Smyslem bylo dát každému z umučených alespoň symbolický hrob, z téměř 1700 libereckých Židů přežilo jen 37 osob... Jména zahynulých jsou umístěna po stěnách nad označením místa příslušného koncentračního tábora, je zde i schránka s ručně napsanými jmény. Od místa jde světelný paprsek, paprsky od všech míst se symbolicky setkávají s modrým, který směřuje k Jeruzalému. Nezbytné je i věčné světlo. Památník byl vytvořen podle návrhu Štěpána Gudeva.

*šoa-hebrejské slovo znamenající zmar, zkázu, hebrejský ekvivalent slova holocaust

Datum: 2009

Autor: Pavel Frýda
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 31.7.2009


Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist