EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Hroznětín - Synagoge (Hroznětín - synagoga)

Beschreibung: Kohanitský náhrobek
Moderní náhrobek z 20.století se symbolem žehnajících rukou, které jsou znakem starožidovského rodu kohanitů (kohen cedek). Tradiční gesto žehnajících kněžských rukou má připomínat hebrejské písmeno Šin (zkratka za slovo Šaddaj tj. Všemohoucí). Kohanité odvozují svůj původ od kněží (hebr.kohanim) v jeruzalémském Chrámu a požívají mezi věřícími Židy neobyčejné úcty, jsou při bohoslužbě první zváni ke čtení z tóry, žehnají shromážděným apod. V životě však mají jistá omezení, např.nesmí za života vstoupit na hřbitov, oženit se s rozvedenou nebo konvertovanou ženou, o ženách jiné víry nemluvě...
Na této stéle jsou dobře vidět obě tradiční hebrejské pohřební formule. Úvodní (první dva samostaně stojící znaky) P.N., čteme zprava jako Pe Nun, zkratka za hebr.slova po nitman, tj.Zde je uložen, pak tzv.tanceva (úplně posledních pět znaků) T.N.C.B.H. , opět čteme zprava jako Tav Nun Cade Bejt He, zkratka za hebr. slova tehi nišmato crura bi-cror ha-chajim tj.Nechť je jeho (její) duše vevázána do Svazku věčného života.

Datum: 2009

Autor: Pavel Frýda
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 14.6.2009
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist