EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ČeskyČesky
Pilsen-Hilfssynagoge und der Älter Judenfriedhof (Plzeň-Pomocná synagoga a starší židovský hřbitov)

Beschreibung: Stará synagoga-svatostánek
Tato schrána na tóru (aron ha-kodeš, svatostánek) se ve Staré synagoze nedochovala, stávala na tradiční východní straně synagogy. Sloupy po stranách mají upomínat Židům zaniklý jeruzalémský Chrám, nahoře proti oknu pak aseret ha-dibrot (desky úmluvy, desatero), po stranách nahoře symbolické šištice z pinie, jejíž vonné dřevo se používalo při obětech (tyto šištice jsou hojný ozdobný motiv v průčelí plzeňské Velké synagogy). Prostor pro uložení nejcennějšího předmětu-svitku tóry (sefer tóra) byl uzavírán uzamykatelnými dřevěnými vrátky a obvykle je také zakrýván parochetem (ozdobnou oponou). Tóra je halena do meílu (pláštíku), při jejím nesení zbožní Židé v úctě povstanou, uklánějí se a meíl líbají. K bohoslužbě nutně není zapotřebí přítomnost rabína, postačí i školený chazan (kantor), popř. kdokoliv z dospělých mužů, který o šábesu (sobota) předčítá sidru (týdení úsek tóry). Bohoslužba se nemá konat pokud není naplněn tzv.ninjan, dosl.počet tj. přítomnost alespoň 10 mužů starších věku bar micva tj.13 let. Také ve Staré synagoze byly bohoslužby slouženy v reformním ritu, lavice pro věřící muže byly uspořádány podobně jako v kostelích křesťanů, ezrat našim (galerie pro ženy) je dodnes zachována.

Šema Jisra´el adonaj elohejnu adonaj echad. Baruch šem kevod malchuto le´olam va´ed.
Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jeden. Požehnané je jméno království Jeho na věky věků.
(zvolání Šema, základní modlitba židovského věřícího)Datum:

Autor: Národopisné muzeum Plzeňska, z publikace V.Špirková, Židovská komunita v Plzni
Beigetragen: Pavel FrýdaEingegeben: 25.3.2009
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist