PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Plzeň-ředitelství Škodových závodů (Pilsen-Betriebsverwaltungen Škoda-Werke)

Popis: Praha-Olšany-hroby britských letců
Dva z letců Sgt Maurice Kleinhorn z Británie a Sgt A.Podolsky z Kanady byli židovského vyznání, na náhrobky autor položil ony symbolické kamínky a odříkal kadiš (modlitba za zemřelé):
El male rachamim, šochen bameromim, hamce menucha nechona tachat kanfej hašechima. Bema´alot kedošim uthorim, kezohar harakija mazhirim et nišmot hanichbadim veha´ahuvim šehalchu le´olamam. Ana ba´al harachamim, hastirem beseter kenafecha le´olamim, ucror bicror hachajim et nišmatam. Adonaj hu nachalatam vejanuchu vešalom al miškavam. Venomar amen.
Bože plný soucitu, jenž přebýváš na výsostech, připrav vhodné místo k odpočinku pod křídly Tvé přítomnosti, na stupních, jež náležejí svatým a čistým. Ti jako nebeská záře osvěcují duše ctěných a milovaných, kteří odešli do svého světa. Prosím Tebe, jenž vládneš soucitem, skryj je navěky v náruči svých křídel a jejich duše připoj do svazku živých. Hospodin je jejich dědictvím, kéž v pokoji spočinou na svém lůžku. Amen.
(výňatek)
Uprostřed hexagramů tradiční závěrečná židovská pohřební formule tzv.tanceva písmena T.N.C.B.H. (znaky čteme zprava jako Tav Nun Cade Bejt He) zkratka za hebr.slova tehi nišmato crura bi-cror ha-chajim tj. Nechť je jeho duše vevázána do svazku věčného života. Mezi náhrobky leží kytička věnovaná osádce autorem.

Na náhrobku vpravo anglický text říká: Vroucně milovaný syn Maurice nám byl vzat z domova, nikoliv z našich srdcí. Maminka, tatínek, David.
Na náhrobku vlevo hebrejský text* praví: Elijahu syn Michaela Podolskyho padl ve II. světové válce za svůj národ a vlast.

Britské vojenské autority vždy dbaly a dbají, aby náhrobek byl označen podle vyznání vojáka a k obřadům byl podle možnosti vyslán příslušný duchovní. Na Olšanech lze např. spatřit i náhrobek vojáka muslimského vyznání. Problémy v této věci v době WW II. Britům dělali jen Češi, kterých byla řada bez vyznání, pro britské evidenční důstojníky věc nepochopitelná (nikdo přece nemůže být bezvěrec!) a navíc odporující předpisům. Proto těmto osobám vymysleli zvláštní značku v personálním spisu C-o-C (Church of Czechoslovakia), kde pak sháněli kaplana pro bezvěrce není známo...

*překlad hebrejského textu sl.Shira, Izrael,
překlad z angličtiny autor

Datum: 2009

Autor: Pavel Frýda
Přispěl: Pavel FrýdaVloženo: 6.2.2009
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist