PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Mikulov-synagogy a židovská čtvrť (Nikolsburg-Synagogen und das Judenviertel)

Popis: Rabínský vršek
Na rabínský vršek hojně přicházejí věřící a zbožní Židé z celého světa, pokládají na macevy učených rabínů nejen kaménky, ale i psané lístky s prosbami (hebr.kvitlech). Vítr často tyto papírky odvane a hřbitov vypadá neupraveně. Tyto prosebné papírky by však neměly skončit v popelnici, či být dokonce spáleny, odevzdat plamenům předmět se jménem B-ožím je hřích. Měly by být zakopány do země, podobně se dříve dělo i s poškozeným svitkem tóry, který již dosloužil. Takový svitek byl obřadně pohřben na hřbitově.
Řada náhrobků na snímku je jakýmsi klenotem celého tzv.rabínského vršku. Zprava je honosná stéla Eliezera Mendela Beneta (zemřel 1690), Jaakova ben (syna) Lejba (zemřel 1728).
Vlevo pak stéla ženy Chany bat (dcery) Geršona Aškenaze. Hebrejský epitaf na tomto náhrobku je velice citově zabarvený a květnatý:
Sem skryli, schovali a uložili čelenku ze zlata korunovanou drahokamy, ozdobenou blahořečením a okrášlenou vznešeností*, bytost vážené paná Chany, dcery věhlasného znalce Zákona, ctěného rabína a učitele Geršona Aškenaze, jenž prozíravě sepsal dílo Avodot Geršoni a také spis Tiferet ha-Geršoni. Svou dlaň otvírala chudým a všude byla proslulá svou prozíravostí přetékající laskavostí-choť rebbereb** Kopela, syna vyjímečného znalce Zákona a zemského rabína. Nechť je její duše vevázána do svazku věčného života. Kéž je Chaně dopřáno dvojnásobné odměny. Její nádhera nás opustila pátého dne po sobotě a pohřbili ji dne šestého, 12.chešvanu 476 malého počtu (tj.pátek 8.11.1715).

*O zlatě a drahokamech se zde mluví v přeneseném slova smyslu, zemřelá je přirovnávána ke klenotu své rodiny, skutečné šperky židovské rituály zakazují dávat do hrobu. Vznešeností se rozumí duchovní statky jejích předků.

**rebereb, zkráceně reb, rebe-zdvořilostní titul zasloužilých a učených členů židovské obce, asi jako vážený pán, má však širší význam, jmenovaný byl všeobecně vážený pro své znalosti a moudrost, taktéž označení učitele v ješivě-vyšší škole.

překlad hebrejského textu Kešet, Jaroslav A.Haidler
Datum: 2008

Autor: Pavel Frýda
Přispěl: Pavel FrýdaVloženo: 26.6.2008
Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist