PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Melter (Melter) - Tajemství osady Melter

Přispěl: Jiří Kripner

Uvedená ves, existující zřejmě dlouhá staletí, se během posledního období zcela vytratila ze všech novodobých map, i když byla v minulosti známá daleko za našimi hranicemi. Zajímavostí je, že dosud se o ní nenašla jediná zmínka, žádný z novodobých historiků o ní nenapsal jedinou větu. Kdysi přebohatá ves, která se mohla stříbrem pokrýt, zmizela bez povšimnutí jako pára. Jedinými důkazy o její existenci tak dnes zůstávají staré mapy a těch několik zápisů v historických spisech. Dne 10. května 1542 získává hrabě Hieromynus Šlik veškerý majetek Leuchtenbergů, mezi vyjmenovanými lény nacházíme, Fronaw, Lauterbach, Ebmet a také ves Milden /v soupisu se objevuje další dnes zmizelá ves – Leben, jenž ležela mezi vesmi Lobzy a Vranovem/. Další zápis udává Johann Gottfried Sommer ve svém spisu Böhmen – Elbogner Kreis /Čechy – Loketský okres/, Praha 1847, kde v části věnované městu Vranov /Frohnau/ píše: „V okolí města se nachází – ½ hodiny severovýchodně, na druhé straně potoka - Lobezského./pozn. autora/ - leží připojená osada Melda (Möldau, ale také Mehlthau), obsahující 2 zemědělské dvory“.
Další poznámka se nachází v Heimatkunde des pol. Bezirkes Falkenau, 1898. /Vlastivědný přehled politického obvodu Sokolov/ - „k obci Vranov přísluší ...Schrammův mlýn s hostincem, hájovna, myslivna, a takzvaná Melter, východně od obce.“
Avšak v roce 1913 ve zprávě Kleine Heimatkunde des Kreises Falkenau /Malý vlastivědný přehled okresu Sokolov/ není o vsi Melter sebemenší zmínka.
V roce 1939 se v Das Falknauer Heimatbuch /Domovská kniha Sokolovska/ píše: „Usedlost u Frohnau. Několik dvorů, které bylo ještě v roce 1930 osídleno lesními dělníky. Název vesnice má původ ze slova Mehlteuer /druh potravinové daně – pozn. autora/, které bylo zkráceno na Melter. Toto jméno se dávalo chudým místům, kde se jen velice těžko pěstovalo jakékoliv obilí“. V záznamech z roku 1945 je uvedeno: „V místě se nacházejí dva dvory a hájenka, hajný pan Fritsch. Jedna velice stará budova (!), používaná jako sklad krmení pro lesní zvěř.“ Dále je uváděna druhá verze vzniku názvu vsi – měla pocházet ze slova Mehltau. Vedle hájenky se nacházela velká lesní školka pro jehličnaté stromy.
Z uvedeného vyplývá, že ves vždy patřila k Vranovu a její jméno bylo poměrně často pozměňováno. Také při sledování historických zápisů je možné sledovat její postupný zánik. Ves vznikla zřejmě jen pro potřeby těžby nerostů. S úpadkem této činnosti v oblasti skončil také i běžný život v této vsi. Podmínky pro hospodářský způsob života zde zřejmě nebyly pro vysokou polohu možné. Datum jejího vzniku je zatím neznámé, ale je nutno jej položit nejméně do středověku, neboť jak je doloženo, je zachycena už na těch nejstarších mapách, včetně zmíněné poznámky středověkého prospektora. Dnes se dá její bývalá poloha lokalizovat jen velice obtížně. Obec je zcela zarostlá lesem a stejně jako u ostatních opuštěných obcí, i její plocha je silně podmáčená spodní vodou. V terénu lze při vizuálním sledování najít nejasné náznaky základů několika domů a téměř zarostlý rybníček uprostřed obce s uměle navršenou hrází. Domy jsou s největší pravděpodobností domovy lesních dělníků z 19. a počátku 20. století. Zda se i v těchto místech nacházela tehdejší středověká vesnice, nelze takto jednoznačně určit, dokud nebude proveden hlubší archeologický průzkum.

Více zde: http://www.slavkovsky-les.cz/obce-slavkovskeho-lesa/melter/

Vloženo: 31.3.2013Komentáře a upřesňující informace


Žádný záznam

 Komentáře a upřesňující informace
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 26 do následujícího políčka:

   

VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist