PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Počátky (Ursprung) - Historie obce

Přispěl: Miroslav Landa

Počátky leží rozptýleně na horském svahu a při silnici vedoucí z Kraslic do Lubů. Jihozápadně od nich sbírá své prameny Valtéřovský potok (Mlýnský a Kamenný potok). Jihovýchodně nad Dlouhou loukou zase pramení potok Libocký a pod Počáteckým vrchem na sever od obce vytéká potok Schwarzenbach, který odtud teče do Saska. Ze severu, západu a východu jsou Počátky obklopeny rozsáhlými lesy (Počátecký vrch, Na pomezí, V medvědím aj.), západní, severovýchodní a zčásti i severní okraj obvod u osady e totožný se statni hranici.
Německý název Ursprung i české pojmenování Počátky souvisí s tím, že tato osada leží při pramen ech několika již zmíněných potoků, majících zde své „počátky“. Počátecký vrch (821 m) byl zmiňován jako severovýchodní bod hranice starého Chebska již v roce 1150 a stejně tak i jako bod oddělující hranici diecézí Řezenské, Pražské a Naumburské. V nejstarších dobách se tu nacházelo Jen několik dvorců a z křestních matrik známe jejich názvy podle jmen majitelů: Kasperhof, Balzerhof, Schmiedbertl, Hoyerbub, Kandlerhäuser, Bartlichufter, později ještě Neubauerhof a Neustadthäuser.
O vsi samé máme první zmínku z roku 1348, kdy klášter Waldsassen prodal statky a osady „lubského újezdu“ v této oblasti Rüdigerovi ze Sparnecku. Ve šlikovském Loketském urbáři se zde k roku 1523 připomínají čtyři poddaní, kteří platili po čtyřech kopách výkupného z roboty, dále Kazdy po jedné slepici, třech sýrech a patnácti vejcích. Dodávkou žita ani ovsa povinni nebyli. V Berní rule (1654) se tu připomíná jen šest domu a čtyřicet sedm obyvatel. Naměřeno tady bylo 42,5 strychu (korců) poli, 53 strychů luk (5 5,5 % panských), 10 koní, 9 tažných volů, 63 kusů skotu, 1 ovce a 14 koz.
V roce 1847 je tu uváděno 27 domů a 286 obyvatel, 1910 již bylo 56 domů a 330 obyvatel. V roce 1921 zde stálo 62 obydlených domů s 390 obyvateli. Většina jich se zaměstnávala zemědělstvím, zbytek obyvatel hledal obživu ve výrobě houslí a jejich částí. 1922 tady bylo napočítáno 46 výrobců součástí houslí, z toho 33 samostatných, k tomu ještě dva výrobci kytar a čtyři mechanici, dva flétnisté a výrobci klarinetů. Zemědělství provozovalo 37 samostatných sedláků, v domácí výrobě bylo zaměstnáno čtyřicet šiček.
Silnice z Kraslic do Počátek a Kostelní byla zbudována okresem v roce 1916, nová budova školy zde byla postavena v roce 1930. V tom roce měly Počátky 396 obyvatel, 66 domů, byla tu dvojtřídní škola s 57 žáky. V létě sem návštěvníky lákaly lesy, v zimě lyžování. Ještě po válce sem příroda lákala hodně turistu, ale po roce 1949 se octla cela oblast v hraničním pásmu, prostor od silnice až k hranici se stal dokonce „zakázaným pásmem“. V budově bývalé školy byla umístěna jednotka vojska Pohraniční stráže. To vše zanechalo pochopitelné stopy na vzhledu a rozvoji obce, která se téměř vylidnila. Při sčítání lidu, domů a bytů v roce 1991 se zde uvádí 21 trvale bydlících obyvatel (13 české národnosti, 7německé, 1 maďarské). Je tu celkem 17 domů, z toho 9 trvale obydlených rodinných domků. Rekreačních chat je jedenáct.
Jsou tady ideami podmínky pro rekreaci jak v létě, tak v zimě. Při silnici vedoucí od Počátků k osadě Kostelní upoutává pozornost kaplička, stojící uprostřed ohrádky s chodníčkem a lavičkou. Tuto kapli k poctě 14 svatých pomocníků nechal postavit v roce 1893 rolník Josef Lorenz jako poděkování za zázračné uzdravení své na smrt nemocné čtrnáctileté dcerky. (Hrob a pomník se jménem Josefa Lorenze, který zemřel v roce 1917, se nachází uprostřed hřbitova při kostele v Kostelní). Rod Lorenzů je v osadě Počátky zmiňován již v Berní rule 1654 pod číslem jedna mezi šesti tehdy zde zapsanými poddanskými usedlostmi. Až do roku 1946 sloužila kaple obyvatelům obce a kolemjdoucím jako místo odpočinku, rozjímání a modlení. Potom byla devastovaná a odsouzena k zániku ‚stejně jako mnoho jiných, převážně religiózních památek. O obnovení kapličky se postarali v roce 1997 manželé Franz a Sofie Sandnerovi. Obraz do ní nechal zhotovit kraslický děkan Peter Fořt. 24. května 1998 byla kaple slavnostně vysvěcena.
(Opis z knihy: Pohledy do historie Kraslicka - Václav Kotěšovec 2011)

Vloženo: 28.1.2013Komentáře a upřesňující informace


Žádný záznam

 Komentáře a upřesňující informace
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 69 do následujícího políčka:

   

Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist