PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Svitavy-synagoga (Zwittau-Synagoge) - Stručně o historii židovského obyvatelstva Svitav

Přispěl: Pavel Frýda

Ve věci židovských obyvatel Svitav je dostupná česká odborná literatura velmi skoupá, buď se o místě nezmiňuje vůbec, nebo jen heslovitě. Amatérský badatel je tak odkázán na německy psaný článek ve zdrojové publikaci od Hugo Golda, Die Juden und die Judengeschichte Mährens in Vergangenheit und Gegenwart a na zdroje z netu, které ale zjevně čerpají z téhož zdroje.
O přítomnosti židovského obyvatelstva ve Svitavách nemáme ze starší doby žádné zprávy, snad zde ani žádní Židé nežili. Je sice dochována listina z r.1322, kdy král Jan Lucemburský uděluje povolení olomouckému biskupu Konrádovi držet poddané Židy, vybírat od nich platy a soudit je. Toto povolení jmenovitě platilo i pro město Svitavy, ale dochované městské listiny a kroniky o žádných Židech nevypovídají.
Prvním písemnostmi doloženým Židem je až v r.1715 Jakob Donat, který přišel z Boskovic a byl nájemcem vinopalny a koželužny v blízké osadě zvané Vierzighuben (Čtyřicet Lánů), která je již dávno součástí dnešního města. Příliv židovského obyvatelstva nastal až s občanským zrovnoprávněním po polovině 19.století. Z počátku jen nepočetná židovská komunita si založila náboženský spolek Ninjan* a měla ve městě modlitebnu, kde se nacházela však není známo. Zprvu zdejší židovské obyvatelstvo spadalo pod židovskou náboženskou obec v Boskovicích i o jejich duše pečoval tamní rabinát, ale v r.1888 si svitavští Židé založili obec vlastní. Svitavská židovská náboženská obec bývala nejmladší ze židovských obcí na Moravě. V r.1894 pak obec získala i vlastního rabína, kterým byl PhDr.Daniel Fink.
Vrcholem snažení svitavských Židů pak byla výstavba synagogy. Nádherný chrám postavený v tehdejší Templové ulici podle plánů vídeňského architekta Ernsta von Gotthilfa byl předán do užívání veřejnosti 27.9.1902 (tj.27.elul 5662), dva dny před svátkem Roš hašana (židovský Nový rok). Slavnostní zasvěcení provedl další z doložených svitavských rabínů PhDr.Felix Kanter. Svatyně sloužila svému účelu pouhých 36 let, v průběhu hanebné tzv.křišťálové noci ji dne 10.11.1938 okolo 11 hodiny zapálil dav nacistické spodiny....Ohořelé trosky byly během zimy 1938-39 strženy a v místě byl zřízen park. Dnes je v místech, kde stávala synagoga, autobusové nádraží (spojená pozem.parcela č.1916/61 o rozloze 3076 m2, vedená jako ostatní komunikace, katastr.území Svitavy-předměstí, majetek Města Svitavy).
Při posledním předválečném sčítání obyvatelstva v r.1930 se ve Svitavách přihlásilo k judaizmu 177 osob. Obětí nacistické rasové perzekuce přímo z města tak bylo hodně, více než 160 osob....Zahynuly celé rodiny-Aufrechtova, Reichmannova, Spitzova, Steinova, Tichova, Zeislova, Zwicherova, Bondyova, Glasova, mnohé další i mnoho jednotlivých občanů.
Hřbitov si svitavská židovská náboženská obec založila v r.1892, do té doby ukládala své zemřelé na starobylé hřbitovy v Boskovicích a Jevíčku. Pozemek hřbitova byl obehnán masívní cihlovou zdí a vybaven márnicí. Pohřebiště bylo devastováno nacisty, po válce se nic neopravovalo, naopak byla zeď i torza náhrobků rozebírány na stavební materiál. Až v r.2000 byl pozemek (pozem.parcela č.1628/6 o rozloze 1535 m2, vedená jako jiná plocha, katastr.území Svitavy-předměstí, majetek Židovské obce v Praze) převeden do opětovného vlastnictví Židovské obce v Praze a nákladem města Svitavy v r.2001 pietně upraven. Malý památníček připomínající svitavskou židovskou komunitu i synagogu byl v místě zřízen v r.2003. Památník se zbytky hřbitova může cestovatel najít cca 300 m východně od křižovatky ulic Olomoucké a U Tří mostů, vpravo těsně u silnice směřující na Koclířov.

*ninjan-hebr. dosl. počet, bohoslužba v synagoze, nebo modlitebně, se nemá konat pokud není naplněna přítomnost alespoň 10 dospělých mužů ve věku bar micva tj.13 let. V některých sekulárních městských obcích byl tento nutný počet naplňován i za cenu placených osob.

Zdroje: F.Kanter, Geschichte der Juden in Zwittau
J.Fiedler, Židovské památky v Čechách a na Moravě
web.muzeum.svitavy.cz
web.hrady.cz
web.yadvashem

Vloženo: 22.12.2009Komentáře a upřesňující informace


Žádný záznam

 Komentáře a upřesňující informace
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
KOMENTAR NEBYL ULOZEN !!!
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 90 do následujícího políčka:

   


Processing time: 11 msec.
IP address = 34.204.198.73
desktop version