PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Stráž-synagoga (Neustadtl am Klinger-Synagoge) - Z historie židovského osídlení městečka Stráž

Přispěl: Pavel Frýda

V městečku Stráž existovalo jedno z nejstarších židovských osídlení v českých zemích vůbec. Židé jsou zde spolehlivě doloženi již k r.1331, kdy král Jan Lucemburský přenechává příjmy z místních Židů zdejší obci (právní úpravou Přemysla Otakara II. z r.1254 tzv.Statuta Judaeorum byli jinak Židé majetkem královského regálu). První číselný údaj o počtu Židů je z r.1580, kdy zde žilo 15 rodin, nejvyšší počet židovských obyvatel zde žil v r.1724, kdy je doloženo 18 rodin s 98 osobami, pak okolo r.1900 a to 81 osob, což bylo tehdy téměř 7% obyvatelstva. Rozrod obyvatelstva byl ale v této době obecným jevem, nebyl zvláštností jen židovských obyvatel. Ještě v r.1921 se ve Stráži hlásilo k židovské víře 45 obyvatel (4,5%) , v r.1930 zde však zůstalo pouhých 31 osob židovského původu (3,1%) a v r.1945 se z nacistických vyhlazovacích táborů vrátili pouzí 3 lidé, kteří přežili nezměrné hrůzy a utrpení... Obětí holocaustu ze Stráže bylo jmenovitě zjištěno ze stránek památníku Yad Vashem 11 osob.
Židovské domy byly soustředěny v ulici tzv. Horního města (Oberstadt), na historické mapě Židovské město (Judenstadt), to je dnešní západní část obce (směrem na Souměř). Nešlo však o kompaktní ghetto, byly zde i domy křesťanů. Synagoga stávala nejpozději od 2.poloviny 17.století na jižní straně této ulice, v r.1876 byla zničena požárem. Od r.1882 byla na jejím místě vystavěna nová budova, snad byly k její stavbě použity původní zdi. Od poloviny 18.století je u synagogy doložena řada rabínů, na počátku 19.století ve Stráži sídlil i krajský rabín plzeňského kraje Samuel Kohn. Po r.1930 již početně slabá náboženská obec vlastního rabína neměla a náboženské obřady vykonával kantor (chazan) Pinkas Löw. Synagoga stála v prostoru za dnešním domem čp.200 (stav.parcela č.283 o rozloze 100 m2, kat.území stráž u Tachova, v majetku soukromé osoby). Budova byla zničena v průběhu hanebné tzv.křišťálové noci (9.-10.11.1938), kdy fanatická nacistická spodina vyrabovala židovské domy, naházela rituální předměty i ostatní židovské památky do synagogy a vše zapálila. Pověstná německá důkladnost zde však příliš nezapracovala, neboť ohořelé trosky stály až do konce padesátých let, kdy byly zbořeny. Jako zídka mezi sousedními domy je na dvorku čp.200 zachováno torzo západní zdi synagogy, severní zeď byla zbourána při rozšiřování domu. Žádné obrázky, ani fotografie objektu nejsou známy, dochoval se pouze snímek části interiéru.
Velice cennou památkou na zdejší židovskou komunitu je (či spíše byl) hřbitov, který se nachází v lese, asi kilometr za Stráží, vpravo od silnice na Souměř (pozem.parcela č.425/2 o rozloze 4237 m2, kat.území Stráž u Tachova, vedený jako kulturní památka v majetku městyse Stráž). Snad byl založen již v r.1330, spolehlivě je však doložen od r.1450. Naposledy byl rozšířen v r.1860, podle matriky zde bylo jen v letech 1784-1937 pohřbeno na 800 nebožtíků, takže počet všech pohřbů musí značně převyšovat číslo 1000. Ve staré části bývaly zvláštní řady hrobů pro levity a pro kohanity, v Čechách zvyk zcela vyjímečný. Poslední opravy zde proběhly v letech 1923-28. Po r.1938 byl hřbitov devastován, historicky vzácné náhrobky byly používány jako stavební materiál. Ani později se situace díky české nenechavosti nezlepšila. Ještě v sedmdesátých letech zde mělo stát okolo 50 náhrobků, letos autor příspěvku napočítal pouhých 14 stojících náhrobků a dva povalené (oba byly autorem a jeho přáteli postaveny). Nejstarší čitelný náhrobek je z r.1601, prokazatelně zde bývaly i starší dokonce z 15.století . Židovské náhrobky svědčí o tom, že jejich tvůrci byli zručnými kameníky, texty epitafů pak vypovídají, že byli i lidmi hluboce zbožnými a poeticky cítícími. Bohužel jen málo ze zbývajících náhrobků je čitelných, většinou jsou vyrobeny z místní, málo kvalitní hrubozrnné žuly, která příliš neodolává povětrnostním vlivům. Dobře dochovaná je pouze zeď okolo hřbitova a pilíře vchodu. Možná, že starobylé náhrobky skrývá dosud vrstva humusu zanedbaného hřbitova a kdoví, zdali jim tam zatím není lépe, alespoň do doby než si lidé začnou památek vážit.....
V roce 2009 byl hřbitov vyčištěn od náletových dřevin německým sdružením Aktion Sühnezeichen (Akce na znamení smíření), při pracích byly objeveny některé dosud neznámé stély, které byly opět vztyčeny, celkem je zde zaevidováno 34 celých stél a jejich torz. Ze Stráže do Souměře vede kolem hřbitova naučná stezka, stačí sledovat modrobílé značky.

Zdroje: Z.Procházka, Historicko-turistický průvodce č.4 Stříbrsko a Borsko
J.Fiedler, Židovské památky v Čechách a na Moravě
J.Fiedler-V.Chvátal, Židovské památky Tachovska
V.Chvátal, Židovský hřbitov Stráž
kol.autorů, Český les, příroda-historie-život
Pages of Testimony Yad Vashem
Vloženo: 25.4.2007Komentáře a upřesňující informace


Žádný záznam

 Komentáře a upřesňující informace
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 16 do následujícího políčka:

   

Více informací ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist