PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
Milžany (Milsau) - Historie

Přispěl: Zdena Binterová

Milžany, německy Milsau, ležely uprostřed luk na Lužickém potoce, 3,5 km SV od Kadaně, v nadmořské výšce 293 m. Náves měly velikou, téměř okrouhlou, nad rybníkem stála uprostřed požární zbrojnice s věží a barokní Pieta z roku 1741 od Karla Waitzmanna. Obec ležela ve velmi úrodné oblasti, takže obyvatelé se od 18. století věnovali výhradně zemědělství. Rozšířeno tu bylo i pěstování chmele. Teprve koncem 18. století se zde začalo s těžbou hnědého uhlí. Domy v Milžanech byly většinou přízemní, jen několik jich bylo patrových. Kousek od návsi stál panský dům, tzv. zámek, postavený městem Kadaní v 2. polovině 18. století, v pozdně barokním slohu. Uvnitř byl ve 30. letech našeho století pseudobarokně upraven a rozšířen o terasové přízemní křídlo. Byla v něm kancelář správce dvora. Po roce 1945 sloužil potřebám státního statku. Bývalý zemskodeskový statek měl č. p. 1 a jeho obytné stavení mělo na klenáku vstupních dveří letopočet 1817. V minulém století byla tedy většina domů v Milžanech buď nově postavena nebo alespoň přestavěna.

Milžany jsou slovanského původu a první zmínka o nich je z roku 1314, kdy je uveden Heynrich von Milsan. To ukazuje na to, že zde stával zemanský dvorec. Ale ještě ve 14. století, někdy po roce 1367, se Milžany dostaly do majetku královského města Kadaně a staly se jeho šosovním dvorem, stejně jako řada dalších vsí. Označení šosovní znamenalo, že dvory byly podrobeny městské dani, jejíž výše byla stanovena rozsahem pozemků. Vrchností byl purkmistr a rada města. Držet šosovní dvůr mohl jen právoplatný měšťan.

Počet šosovních dvorů, tvořících kadaňský městský statek, se v průběhu let měnil, stejně jako jejich držitelé. V samotných Milžanech byly tři šosovní dvory - tzv. menší, střední a větší, tvořené nejen milžanskými grunty a pozemky, ale i ze sousedních vsí. Nejrozsáhlejším milžanským šosovním dvorem byl tzv. větší, nazývaný také zemsko-deskový. V letech 1518 - 1537 patřil cisterciáckému klášteru Grünhain. Vlivem reformace klášter zanikl a majetek připadl zpět Kadani, která dalších 10 let vlastnila celé Milžany. Za účast v protihabsburském odboji byla roku 1547 Kadaň potrestána nejen ztrátou privilegií, ale i konfiskací statků, mezi nimiž byly i Milžany. Po dvou letech však Kadaň Milžany vykoupila zpět. Roku 1609 je prvně zmíněn pivovar v Milžanech.

Po Bílé hoře došlo roku 1621 ke druhé konfiskaci majetku města Kadaně, ale pro velké zadlužení města byly roku 1628 Kadani vráceny Milžany, Vrchnice, 2 dvory v Prahlech a další.

Schaller roku 1787 uvádí statek Milžany se 24 domovními čísly jako majetek Kadaně s výjimkou 1 statku, patřícího rytíři Ignáci Ottilienfeldovi. K Milžanům tehdy patřila řada popisných čísel v 9 sousedních vesnicích. V držení města Kadaně zůstaly Milžany až do roku 1850. I potom ale, kdy už se staly samostatnou obcí nebo pak od roku 1869, kdy společně s Přezeticemi a Vrchnicí byly osadami obce Prahly, zůstaly Kadani některé pozemky na katastru Milžan.

Počátky dobývání hnědého uhlí v oblasti Milžan sahají před rok 1780, kdy poblíž rybníka, SZ od vsi, bylo v provozu několik malých obecních dolů. Samovznícením uhlí vypukl roku 1780 v těchto dolech velký podzemní požár, který se podařilo zdolat až po 30 letech zavedením potoka do těchto dolů. Báňský provoz v této oblasti však brzy pokračoval. V 90. letech 18. století otevřel např. pán z Ottillienfeldu uhelný důl u Milžan, roku 1801 byl otevřen důl Leopold a pak další. Rozsáhlejší těžba se zde však rozvinula až od poloviny 19. století. Přesto se již roku 1833 a pak znovu 1841 musel krajský úřad v Žatci zabývat stížnostmi na propadávám poddolovaných pozemků u Milžan.

Většina zdejších dolů vlivem hospodářské krize v roce 1873 zanikla, jedině důl Anna Karolina změnou techniky naopak upevnil své postavení. Stagnaci zde přerušil až začátek 20. století a pak hlavně poválečná konjunktura. K tehdy největším milžanským dolům patřil Merkur a Ella. Merkur byl asi 1 km SV od Milžan. Byl založen v 1. polovině 19. století pod názvem Josef Karolina František, později byl opuštěn a teprve v letech 1904 - 1905 zde byl otevřen nový moderní důl Bernard, roku 1912 přejmenovaný na Merkur. Pracovalo v něm až 170 horníků. Provoz byl zastaven ve 30. letech.

Důl Ella byl dřívější, shora uvedený, důl Anna Karolina, uzavřený roku 1908. Roku 1918 byl znovu zprovozněn pod názvem Ella. Ležel SZ od Milžan. Jeho provoz však byl již roku 1923 ukončen.

Vrtný průzkum zjistil u Milžan také velká ložiska kaolinu.

V roce 1930 zde žilo 21 Čechů.

Roku 1850 se Milžany staly krátce samostatnou obcí, roku 1869 však již byly osadou obce Prahly. Od roku 1920 pak opět samostatnou obcí. Farou patřily k Prunéřovu, školou k Bystřici a poštou ke Kadani. Při územní reorganizace v roce 1960 byly Milžany se svými 110 obyvateli připojeny k Tušimicím a o 10 let později ustoupily těžbě hnědého uhlí.

Barokní Pieta z roku 1741 byla z návsi převezena do Údlic, na jižní stranu tamějšího kostela a sousoší Petra a Pavla z brány milžanské fary bylo uloženo na dvůr fary v Údlicích.

Vloženo: 15.4.2005Komentáře a upřesňující informace


Linzmaier [František 23.10.2006 09:01] | Reagovat
Jedni z posledních obyvatel Milžan jsou Linzmaierová velmi početná to byla rodina. Přestěhovaly se do kadaně
ulice říční 290. Tam více informací.
Re: Linzmaier [Bouška 4.5.2009 23:25] | Reagovat
Dobrý den. Nebyl někdo z rodiny asi v osmdesátých letech řidičem Jednota Kadaň?Snad křestním jménem Eda
Re: Re: Linzmaier [Werner Linzmaier 19.11.2009 19:43] | Reagovat
ano, Eduard Linzmaier byl v uvedeném čase řidičem v Jednotě Kadaň. Eda zemřel v .r 2004 ve věku 75 let.
Re: Re: Re: Linzmaier [Vladislav Bouška ml. 19.11.2009 20:04] | Reagovat
Tak to by l řidič co vozil i dědu. Byl předsedou jednoty, ale roky si neuvědomuju....tak rok 73 +-. Pamatuji si na meruňky na zahradě za Jednotou a na starej dálnopis v kanceláři
Wohland und Derer [ROBERT ZADRAZIL 23.10.2015 17:09] | Reagovat
Dohledávám předky a podle mé babičky se příbuzní s těmito jmény dostali ze Slovenska z Handlové do MILSAU. Prosím o jakékoliv info na mail. DÍKY.
Milžany [Linzmaier 9.10.2018 18:39] | Reagovat
Linzmaierovi byla početná rodina byl to můj strýc Eda s ženou správně Říční ulice později Lázeňská taky Kadaň pak se vystěhoval do NSR kde později s ženou Karolinou. Dnes jsou už po smrti. Děti žijí také v Německu. František IV.
 Komentáře a upřesňující informace
Jméno:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Váš email nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Váš příspěvek.
Nadpis:
Komentář/Upřesnění:  
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 32 do následujícího políčka:

   

VĂ­ce informacĂ­ ZDE

Trocha reklamy na podporu webu:
TOPlist